Get the Flash Player to see this rotator.

Sala��i Vojvodine

Sala��i su ne��to najlep��e ��to je ostavilo uspomenu na staru Vojvodinu. Slike sala��a su predivne i autenti��ne, ko ��eli da ka��e ja sam Vojvo��anin mora da poseduje barem jednu od ovih predivnih slika. Nezaboravitze sala��i su srce Vojvodine.(Galerija)