Konji

Konji

Konji, zaprege, konjovodci, kasači. Konji su duša vojvodine, nema salaša ni sela koje nema konje. Konj je plemenita životinja koj na slici oplemenjuje vaš dom. Snaga i ljubav ove životinje promeniće svaki prostor.