Sombor

Sombor

"U tom Somboru svega na volju, svega ima to istina, pa i žene piju vina, u tom Somboru." Nije što je naš ali je najlepši gradu u regiji. Sombor ( mađ. Zombor) je grad na severu vojvodine i predstavlja administrativni centar Zapadno Bačkog regijona. Pun kulturno istoriskog nasleđa, grad je prepun muzeja, kafana i restorana.