Crte

Crte

Crteži je tehnika koja se najčešće radi na papiru. Mnogi od ovih radova su nacrtani na platnu kao prvi korak u nastanky slike.