Get the Flash Player to see this rotator.

Portreti po fotografijama

Ulje na platnu portreti ra��eni na osnovu fotografije. Pored ve��ine portreta nalazi se i autenti��na fotografija. Izra��ujemo va��e portrete tehnikom ulja na platnu formata 30x40cm po ceni od 100���, tako��e formata 40x50cm 120���. Po��ajite va��u fotografiju u jpg formatu na na��u email adresu koju mo��ete prona��i na stranici kontakt. Po izvr��enoj uplati dogovorenog iznosa dobijate na va��u adresu ura��en portret. Ram nije ura��unata u cenu slike.(Galerija)